Αντιπροσωπείες

Η εταιρία E. FARMAKIS - INDUSTRIAL LUBRICATION είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα των εταιριών BECHEM, DES-CASE / RMF, PULSARLUBE και EASYLUBE, και εξουσιοδοτημένος διανομέας των εταιριών MATO και KUHLMANN.