Επιλογή λιπαντικού
Παρακαλούμε συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Θα σας στείλουμε πλήρη τεχνική και οικονομική προσφορά χωρίς καμία δέσμευση σας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ *:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧANΙΚΟΣ*:
ΤΜΗΜΑ:
ΤΗΛ:
ΚΙΝ:
FAX:
ΕΜΑΙL*:
Μηχάνημα:
Μηχανικό μέρος (ρουλεμάν, μειωτήρας, αλυσίδα, κλπ):
Στοιχεία μηχ. μέρους (τύπος, διαστάσεις, ταχύτητα, κλπ):
Θερμοκρασία λειτουργίας μηχ. μέρους:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:
Συνθήκες περιβάλλοντος (σκόνη, υγρασία, κλπ):
Μηχανικές καταπονήσεις (φορτία μικρά, μέσα, μεγάλα, κρουστικά, δονήσεις):
Ώρες λειτουργίας μηχανήματος (ανά ημέρα, μήνα ή έτος):
Λιπαντικό που χρησιμοποιείται:
Λιπαντικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή:
Χωρητικότητα λιπαντικού:
Συχνότητα αλλαγής λαδιού / συμπλήρωμα λαδιού:
Μέθοδος λίπανσης (με αντλία λαδιού, γρασαδόρο χειρός, αυτόματο σύστημα, κλπ)::
Περιοδικότητα αναλίπανσης:
Κατανάλωση λιπαντικού:
Προβλήματα που παρουσιάζονται:
Συχνότητα επισκευών / αντικαταστάσεις ανταλλακτικών:
Επιθυμητές βελτιώσεις:
Συμπληρωματικές πληροφορίες: